CELOEVROPSKÁ PETICE ZA ODPOVĚDNOST FIREM ZA LIDSKÁ PRÁVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

V průběhu let 2010 a 2011 bude EU rozhodovat o tom, zda a jak přijmout pravidla pro činnost velkých firem. Pomozte nám zaslat 100 000 podpisů vrcholným evropským a českým politikům, které budou požadovat, ať upřednostní zájmy lidí a přírody nad soukromými zájmy velkého byznysu. Petice je určena vládě ČR. Společně s podpisy z ostatních států EU bude předána také Evropské Komisi. Čtěte více v sekci „Případy“, „Popis problému“ a „Naše návrhy“.

O organizátorech této kampaně se dočtete více v sekci "O kampani". V ČR se jedná o Ekologický právní servis, Amnesty International a Společnost pro Fair Trade.

Text petice:

Evropské firmy ovlivňují životy lidí po celém světě. Zaměstnávají velké množství lidí a zásadně se podílejí na rozvoji společnosti. Ale také příliš často profitují na porušování lidských práv a poškozování životního prostředí.

Ať už jde o devastaci pralesů v Amazonii, systematické porušování lidských práv při těžbě ropy v rozvojových zemích nebo katastrofální stav ovzduší na Ostravsku, mezery v právním systému způsobují, že firmy, obvzláště nadnárodní, jsou často betrestné a postižení lidé se nemají jak bránit.

Česká republika musí společně s ostatními státy EU zamezit porušování lidských práv a životního prostředí evropskými firmami.

Vyzývám vládu ČR, aby podpořila přijetí těchto opatření:

  • Firmy působící v EU budou právně odpovědné za veškerou újmu, kterou způsobí kdekoliv na světě lidem a životnímu prostředí. Firmy také musí zveřejňovat informace o svých aktivitách. Obětem musí být zajištěn přístup k soudům v EU.
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří a zveřejní etický kodex odpovědného podnikání, který by firmy měly dodržovat. Tato pravidla se soustředí zejména na obchod se zeměmi, jejichž úřady tolerují pracovní podmínky porušující lidská práva.